هواپیمایی

آشنایی با ایرلاین سپهران

شرکت هواپیمایی سپهران ( سهامی خاص ) در سال 1390 پس از تصویب مجمع عمومی بر اساس استانداردهای مدون سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ICAO مجوز پرواز (AOC) خود را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نموده ایران به ثبت رسید و با آغاز دهه ی فجر سال ۱۳۹۵ فعالیت [...]

ادامه مطلب